Overgenomen uit de MenSen van Juni 2011:

Uit recente cijfers van de stichting NCSM (Nederlandse associatie voor legale Cannabis en haar Stoffen als Medicatie) blijkt dat het aantal patiënten dat cannabis op recept uit de apotheek gebruikt, steeds verder toeneemt. Bovendien blijkt dat het aantal patiënten dat van deze voorziening gebruik maakt veel groter is dan door het ministerie van Volksgezondheid wordt aangenomen. De gegevens omtrent het medicinale gebruik van cannabis via apotheken zijn afkomstig van de Stichting Farmaceutische Kerngetallen (SFK), die de verstrekking van geneesmiddelen bijhoudt van openbare apotheken in Nederland. De cijfers tonen aan dat in 2010 bijna 6700 keer medicinale cannabis op recept is geleverd aan ruim 1300 verschillende patiënten. Dit aantal is al sinds 2006 continu stijgend. Sinds de invoering van medicinale cannabis in Nederland in 2003 gaat het in totaal om meer dan 40.000 leveringen aan bijna 6000 verschillende patiënten.

In haar brief van 9 mei jl. aan de Tweede Kamer over dit onderwerp, meldt de Minister van Volksgezondheid Edith Schippers dat onbekend is hoeveel recepten er precies jaarlijks worden verstrekt, of om hoeveel patiënten het exact gaat. Op basis van een aangenomen dosering van en halve gram per dag, schat zij dat er in 2010 waarschijnlijk 560 verschillende patiënten cannabis als medicijn verstrekt kregen. In werkelijkheid blijkt het dus om duidelijk meer patiënten te gaan. Het medicinale cannabis programma in Nederland lijkt hiermee voor steeds meer patiënten van belang te zijn. Zoals de Minister echter aangaf in haar brief, is de kans klein dat medicinale cannabis binnenkort in het basispakket zit. Nederland is op dit moment, samen met Canada, het enige land waar cannabis als medicijn legaal op recept verkrijgbaar is. Het wordt met name geleverd aan patiënten die chronisch en ernstig ziek zijn. Een toenemend aantal medische studies toont aan dat cannabis in een aantal gevallen inderdaad effectief is. De bevindingen van stichting NCSM worden momenteel verder uitgewerkt in een wetenschappelijke publicatie, in samenwerking met Universiteit Utrecht.

Het lijkt mij dat betreffende Minister eens goed op haar woorden moet gaan letten en wat meer tijd en aandacht moet gaan besteden aan gedegen onderzoek.

© Copyright - Aukje van der Wal 2020