Uit onderstaande afbeelding (www.mensenrechten.nl) blijkt dat in ieder geval de bussen in het OV vanaf 2012 (9 mei 2012) toegankelijk moeten zijn. Dat Nederland erg achterloopt als het gaat over de rechten van mensen met een beperking, blijkt wel uit het feit dat Nederland als een van de weinige landen in Europa, nog steeds faalt als het komt tot ratificeren van het verdrag voor Rechten van Personen met een Handicap.

Dit verdrag, is door Nederland op  30 maart 2007 ondertekend, maar nog niet geratificeerd.

Doel van dit verdrag is de mensenrechten van mensen met een beperking te bevorderen, beschermen en waarborgen. Centrale begrippen in het verdrag zijn inclusie, persoonlijke autonomie en volledige participatie. In het verdrag is aangegeven wat de overheid moet doen om ervoor te zorgen dat de positie van mensen met een beperking verbetert.

Binnen de VN-Mensenrechtenraad is Nederland diverse keren aangespoord om het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap te ratificeren. In het regeerakkoord staat dat Nederland het verdrag zal ratificeren, onder de voorwaarde dat hieruit volgende verplichtingen geleidelijk ten uitvoer gebracht kunnen worden. De regering heeft in de zomer van 2013 een consultatieronde gehouden over de concept wetsvoorstellen die ratificatie mogelijk maken.

Maar tot dusverre laat het allemaal nogal op zich wachten.

Dat toegankelijkheid in, in dit geval bussen nog steeds niet goed gaat, blijkt uit onderstaande brief.

Brief College Oordeel over toegankelijkheid busvervoer

Wat jammer is, dat het in het verdrag alleen gaat over de toegankelijkheid van het Openbaar Vervoer, maar niet over de toegankelijkheid van openbare voorzieningen zoals toiletten in treinen. Daar waar je je als valide gebruiker nog maar net je kont kunt keren, kun je het in een rolstoel wel helemaal vergeten.

Iets wat maar al te pijnlijk duidelijk word uit onderstaand onderzoek:

Onderzoek naar rolstoeltoiletten

Om nog maar te zwijgen over de poortjes die vandaag de dag nodig zijn om uberhaupt het perron op te kunnen komen:

Knelpunten voor mensen met een beperking OV Kaart

Al met al, van de door de overheid zo gewenste participatie van mensen met een beperking is nog maar weinig sprake. Vooral omdat men blijkbaar geen onderzoek doet naar hoe het in een keer goed zou kunnen gaan, bijvoorbeeld door het inschakelen van  http://rolstoeltoegankelijkheid.nl/nederlands-instituut-voor-rolstoeltoegankelijkheid/

Hiermee kunnen veel problemen worden voorkomen en iets waar de overheid dol op is veel kosten worden bespaard, omdat het vaak nog een keer gedaan moet worden.

Kom op Nederlandse Overheid, zet je beste beentje voor en doe je werk eens een weekje vanuit een rolstoel, zonder je prive auto met met prive chauffeur. Gewoon, zoals wij dat ook moeten doen.