Uit onderstaande afbeelding (www.mensenrechten.nl) blijkt dat in ieder geval de bussen in het OV vanaf 2012 (9 mei 2012) toegankelijk moeten zijn. Dat Nederland erg achterloopt als het gaat over de rechten van mensen met een beperking, blijkt wel uit het feit dat Nederland als een van de weinige landen in Europa, nog steeds faalt als het komt tot ratificeren van het verdrag voor Rechten van Personen met een Handicap.

Dit verdrag, is door Nederland op  30 maart 2007 ondertekend, maar nog niet geratificeerd.

Doel van dit verdrag is de mensenrechten van mensen met een beperking te bevorderen, beschermen en waarborgen. Centrale begrippen in het verdrag zijn inclusie, persoonlijke autonomie en volledige participatie. In het verdrag is aangegeven wat de overheid moet doen om ervoor te zorgen dat de positie van mensen met een beperking verbetert.

Binnen de VN-Mensenrechtenraad is Nederland diverse keren aangespoord om het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap te ratificeren. In het regeerakkoord staat dat Nederland het verdrag zal ratificeren, onder de voorwaarde dat hieruit volgende verplichtingen geleidelijk ten uitvoer gebracht kunnen worden. De regering heeft in de zomer van 2013 een consultatieronde gehouden over de concept wetsvoorstellen die ratificatie mogelijk maken.

Maar tot dusverre laat het allemaal nogal op zich wachten.

Lees meer